Ми високо цінуємо конфіденційність особистої інформації наших користувачів. Ви можете бути абсолютно спокійні на рахунок збереження особистої інформації.
Політикою конфіденційності встановлюється порядок використання і обробки персональних даних та іншої інформації користувача веб-сайту https://megasad.net (надалі - "веб-сайт"), цілі використання, а також інформація про доступ, термін використання і порядку їх видалення.

 

Надання інформації клієнтом

При реєстрації на веб-сайті, клієнт надає наступну інформацію: прізвище, ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, пароль для доступу на веб-сайт. 

При оформленні замовлення клієнт може надавати наступну інформацію: прізвище та ім'я, номер телефону, повна поштова адреса для доставки замовлень. 

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації на веб-сайті, клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну компанією «Мегасад» (далі також Продавець) в цілях виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів і надання послуг, надання ним довідкової інформації, а також в цілях просування товарів, робіт і послуг, а також погоджується на отримання електронних розсилок. При обробці персональних даних клієнта компанія «Мегасад» керується законом України «Про захист персональних даних» і локальними нормативними документами. 

 

Використання інформації наданої клієнтом

Продавець використовує надані клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації клієнта на веб-сайті в цілях: 
    • реєстрації/авторизації клієнта на веб-сайті; 
    • обробки замовлень клієнта і виконання своїх зобов'язань перед клієнтом;
    • виконання супутніх зобов'язань, в тому числі передачі для доставки, проведення розрахунків; 
    • здійснення діяльності по просуванню товарів і послуг; 
    • аналізу купівельних особливостей клієнта;
    • надання персональних рекомендацій;
    • інформування клієнта про акції, знижки та спеціальні пропозиції за допомогою електронних розсилок. Відписка від розсилок можлива у будь-який момент: у кожному листі є посилання на сторінку відписки від розсилок. 

Видалення персональних даних здійснюється за заявою клієнта, спрямованою на електронну пошту протягом 5 днів. Деякі сервіси веб-сайту внаслідок видалення можуть бути недоступні через нестачу інформації.
      
Надання і передача інформації, отриманої продавцем

Продавець зобов'язується не передавати отриману від клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед клієнтом і лише в рамках договорів. 

Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обгрунтованих і застосовних вимог законодавства України. 

Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. 

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача веб-сайту https://megasad.net/ і відомості про те, з якого інтернету-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача. 

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані клієнтом на веб-сайті в загальнодоступній формі. 

Продавець знімає з себе будь-яку відповідальність у разі виникнення форс-мажорних обставин (включаючи, але не обмежуючись хакерськими атаками).

Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних. 

 

Зберігання і використання інформації клієнтом

Клієнт зобов'язався не повідомляти третім особам логін та пароль, які використовуються ним для ідентифікації в веб-сайті https://megasad.net/ 

Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні та використанні логіна та пароля. 

Клієнт повинен використовувати ліцензійні антивірусні програми, складні буквенно-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер або інше устаткування з введеними логіном і паролем Клієнта, тощо.

 

Зміни

Продавець має право вносити зміни або коригувати цю політику конфіденційності і персональних даних в будь-який час. Будь-які значні зміни в цій політиці будуть оголошені на сайті https://megasad.net/